آغاز دوره آموزش زبان فارسی در استان واسط عراق
دانشجویان رشته زبان ودوره آموزش زبان فارسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استان واسط عراق آغاز شد. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به منظور توسعه و گسترش فارسی‌آموزي در شهرهای مختلف عراق، دومین دوره آموزش زبان فارسی به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در محل مؤسسه آموزشی الاشرعه شهر کوت مرکز استان واسط، آغاز شد. در این دوره، فراگیران سطح آغازین زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 40 ساعت آموزشی، فرا‌مي‌گيرند. . .
تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 13 خرداد 1396