بازديد فارسي آموزان از مراسم گلاب‌گيري
دانشجويان مركز آموزش زبان فارسي از مراسم گلاب‌گيري كه در سراي محله باغ فردوس منطقه 1 تهران برگزار شد بازديد كردند. در اين برنامه دانشجويان با چگونگي تهيه گلاب و مراحل آن آشنا شدند و از نمايشگاه جانبي اين مراسم شامل عرقيات سنتي شهر كاشان بازديد كردند.