دانشجويان دوره مياني مركز آموزش زبان فارسي در روز 29 آبان 94 در سفري يك روزه از باغ گياه شناسي ملي، پارك جنگلي چيتگر و پل طبيعت واقع در بوستان آب و آتش بازديد كردند.