اعطاي کمک‌هزینه تحصیلی ايران به فارسی‌آموزان برتر قرقيزستاني
رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان به 11نفر از دانشجویان زبان فارسی دانشکده شرق‌شناسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انسانی بیشکک، کمک‌هزینه تحصیلی اعطا کرد. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در مراسم اعطاي کمک‌هزینه تحصیلی که با حضور اساتید و دانشجویان زبان فارسی در محل دانشگاه علوم انسانی انجام شد، تالاس‌بک مشرب‌اف، ريیس دانشکده شرق‌شناسی و روابط بین‌الملل این دانشگاه گفت: مایه خشنودی است که رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان در زمینه توسعه همکاری‌های فرهنگی دو کشور سهم بسزایی دارد. وي افزود: از طرف خودم، اساتید و دانشجویان زبان فارسی از این اقدام خوب رایزنی فرهنگی ايران تشکر می‌كنم و امیدوارم که دانشجویان زبان فارسی دانشگاه ما نیز سزاوار این اعتماد در آینده باشند. علی حکیم‌پور، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان نیز با بيان سخنراني خود و ابراز خوشحالی و تبریک گفت: دوست داریم به دانشجویان زبان فارسی توجه بیشتري شود و تعداد دانشجویان فارسی واجد شرایط بورس از این هم فزوني يابد. همچنین ثقفی، استاد ايراني زبان فارسی در دانشکده شرق‌شناسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علوم انسانی بیشکک نيز به نمايندگي از سوي اساتید و دانشجویان زبان فارسی از مساعدت رایزنی فرهنگی ايران براي اعطاي کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان برتر این دانشگاه تشکر کرد. تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 7خرداد1396