دانشجويان مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي و تماشاي فيلم خوب، بد، جلف در سينما
تعدادي از فارسي آموزان مركز آموزش زبان فارسي به همراه مدرسان مركز براي تماشاي فيلم خوب، بد، جلف به كارگرداني پيمان قاسم خاني به موزه سينما رفتند. هدف از اجراي اين برنامه آشنايي دانشجويان با سينماي ايران و نيز تقويت مهارت‌هاي شنيداري زبان‌آموزان است. از اين پس قرار است دانشجويان در هر دوره به تماشاي يك فيلم سينمايي بنشينند و پس از آن در كلاس علاوه بر نقد و بررسي فيلم، واژه‌ها، اصطلاحات و تركيبات به كار رفته در گفتگوهاي فيلم را بررسي و تمرين كنند.