بزرگداشت فردوسی در تركمنستان
همزمان با روز بزرگداشت شاعر فارسي‌گو و نامدار ايراني حکیم ابوالقاسم فردوسی، نشست علمي و ادبي با حضور صاحب‌نظران، معلمان و فارسي‌آموزان سطح عالي، در سالن اجتماعات رايزني فرهنگي ايران در تر كمنستان برگزار شد.