بزرگداشت زبان فارسی و فردوسی در بغداد
به گزارش ایرنا، در این مراسم ابتدا دکتر منعم سلمان رئیس گروه زبان فارسی این دانشگاه، در خصوص اهمیت زبان فارسی در جهان امروز و تاثیر آن بر روابط دو کشور ایران و عراق سخن گفت و برگزاری هفته زبان فارسی و گرامی داشت یاد حماسه سرای ایران فردوسی طوسی را برای دانشجویان این رشته با اهمیت توصیف کرد. سپس در ادامه ، طباطبایی معاون سفارت ایران درعراق، طی سخنانی در جمع دانشجویان زبان فارسی ، گفت، زبان های فارسی و عربی در همسایگی یکدیگر موجب تاثیر پذیری این دو زبان از یکدیگر شده و هردو به یکدیگر کمک کرده اند، هر چند عده ای خواسته اند وجود اختلاف دربین این دو زبان را القا کنند. وی همچنین در خصوص ویژگی های فردوسی، اضافه کرد: این شاعر توانای پارسی گوی توانسته است بین فرهنگ ایران بعد از اسلام و قبل از اسلام رابطه برقرار کند و بزرگانی همچون سعدی وی را ستایش کرده اند. طباطبایی ، خرد و اندیشه ورزی این شاعر و خداپرستی و رعایت اخلاق و همچنین دعوت به اتحاد و نفی تفرقه را در مقابله با دشمن، در اشعار شاهنامه فردوسی، یادآور شد و آن را نقطه قوت اثر ماندگار این شاعر پرآوازه ایرانی خواند. در این مراسم دانشجویان سال اولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده زبان های خارجه دانشگاه بغداد، به زبان فارسی سرود خوانی کردند که مورد توجه حاضران قرار گرفت. همچنین 10 تن از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد در جمع حاضران شعر خواندند و مطالبی ارائه کردند. دانشکده زبان های خارجه دانشگاه بغداد 11 گروه زبان خارجی با قریب به 3 هزار دانشجو دارد که سهم کرسی زبان فارسی بیش از 300 دانشجو است. براساس گزارش ها، تمایل و گرایش به یادگیری زبان فارسی در عراق طی سال های اخیر افزایش یافته است؛ بویژه اینکه طی سال های مراودات و مسافرت های مردم عراق و ایران به کشورهای مقابل رشد شتابنده ای داشته است، بطوری که گزارش های رسمی حاکی است سالانه بیش از دو میلیون عراقی و متقابلا همین حدود ایرانی از مرزهای دو کشور عبور می کنند.