متن منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 93/12/10
روز چهارشنبه 6 اسفند به مناسبت سال روز درگذشت علامه دهخدا در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا مراسمی با عنوان بزرگداشت علامه دهخدا و محمد پروین گنابادی برگزار شد. در این مراسم که جمعی از اندیشمندان و اساتید و دانشجویان حضور داشتند ابتدا آقای دکتر درزی رئیس مؤسسۀ ضمن خوشامدگویی به حضار پیرامون موقعیت مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی سخنانی ایراد کردند. سپس حجة الاسلام والمسلمین آقای دعایی مدیر مسئول و روزنامه اطلاعات به عنوان اولین سخنران از بزرگانی که در امر تألیف لغت نامۀ دهخدا مشارکت داشتند یاد کرد و سخنانی راجع به وضعیت و شخصیت علامه دهخدا و همچنین علامه دکتر شهیدی و دکتر معین بیان نمودند. سخنران بعدی آقای دکتر بهرام پروین گنابادی نوۀ مرحوم محمد پروین گنابادی بودند که دربارۀ شخصیت محمد پروین گنابادی و همچنین اهمیت لغت نامۀ دهخدا در امر تحقیق و تألیف پژوهشگران سخنانی ایراد کردند. دکتر مهدی ماحوزی نیز در بارۀ نقش نمایندگان مجلس شورای آن زمان و حمایت آنان در تألیف و چاپ لغت نامۀ دهخدا سخنرانی کردند. آقای دکتر موسوی گرمارودی دو قطعه شعر در رثای دکتر سیدجعفر شهیدی خواندند. خانم دکتر ژاله آموزگار سخنران دیگر مجلس بودند که از نقش دهخدا و هم نسلانش در اعتلای فرهنگ ایران زمین سخن راندند. دکتر حسن انوری آخرین سخنران بودند که جنبه های مختلف فعالیت علامه دهخدا را ذیل هشت عنوان خلاصه کردند. در پایان مراسم از دکتر غلامرضا ستوده استاد بازنشسته دانشگاه تهران و معاون پیشین مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا به خاطر کوششهای ایشان در جهت پیشرفت مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی تجلیل بعمل آمد و هدایایی از طرف وزارت علوم و دانشگاه تهران و مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا به ایشان اهدا گردید.