مراسم پایان دوره دانشجویان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی
جشن پایان دوره دانشجویان مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در تاریخ 8 تیر 95 با حضور نویسنده و طنزپرداز معاصر خانم هانا ناصرزاده (مهر) برگزار گردید. در این مراسم خانم ناصرزاده در مورد طنز و انواع آن در ادبیات فارسی برای دانشجویان صحبت کرد و نمونه‌هایی از طنزهای چاپ شده‌اش را برای دانشجویان خواند و به سؤالات آنها در این زمینه پاسخ داد. در پایان این مراسم از دانشجویان دوره پیشرفته 2 با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.