به اطلاع استادان، پژوهشگران و علاقه مندان زبان و ادبیات فارسی می رساند:

موسسۀ لغت نامۀ دهخدا 7 مجلد از لغت نامۀ بزرگ فارسی را شامل تمامی حرف " آ " و " الف " و قسمتی از حرف " ب " منتشر نموده است. از علاقه مندان دعوت می شود برای خرید این مجلدات و گرفتن فرم اشتراک برای مجلدات بعدی با شماره تلفنهای 227717116 و 22718073 تماس بگیرند.