دیدار رئیس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و هیأت مؤلفان از تنها یار بازمانده علامۀ علی اکبر دهخدا، استاد دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی
در این دیدار که روز سه شنبه صورت گرفت بعد از معرفی دکتر درزی توسط آقای دکتر ستوده، استاد ضمن خوشامدگویی و اظهار خوشحالی، از اولین دیدارشان با علامۀ علی اکبر دهخدا سخن گفتند. پس از آن بنا به درخواست حاضرین قطعه شعری از اشعار خود را خواندند. ابیاتی از دکتر ستوده خوانده شد و خاطراتی نیز نقل گردید. استاد اجازه دادند تا عکس های دسته جمعی گرفته شود. این دیدار که مدیر کل میراث فرهنگی قزوین و آقای دکتر عابدیها نیز حضور داشتند یک ساعت و نیم طول کشید. در پایان جلسه استاد خواستند در بهار که هوا مساعد است به دیدارشان برویم تا بتوانیم همراه ایشان از اماکن زیبای قزوین و آثار تاریخی آن بازدید نماییم. آرزوی تندرستی و طول عمر برای ایشان داریم.