مراسم خوشامدگویی به زبان آموزان فارسی
دورۀ پنجم کوتاه مدت روز شنبه، 25 مهر 94، در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی برگزار شد. در این مراسم بیش از 150 دانشجوی غیر ایرانی، که تعدادی از آنها مستقیما از فرودگاه امام خمینی (ره) به مؤسسه آمده بودند، مورد استقبال معاون آموزشی مرکز، دکتر ایرج شهبازی، و همکاران قرار گرفتند. پس از پذیرایی از میهمانان و اهدای جوایزی به آنها، مراسم معارفۀ دانشجویان با همکاران بخش آموزش و روابط عمومی صورت گرفت. پس از سخنرانی کوتاه دکتر شهبازی و معرفی مرکز آموزش زبان و فعالیت‌های آن، دانشجویان به کلاس‌هایشان هدایت شدند.