بازگشایی مجدد اتاق ایران در دانشگاه «های بوساک» ارمنستان
به همت رايزني فرهنگي كشورمان، اتاق ایران در دانشگاه «های بوساک» ارمنستان، مجدد بازگشایی شد. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اتاق ایران به همت رایزني فرهنگی جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه «های بوساک» ارمنستان، تجهیز و مجدد بازگشایی شد. اتاق ایران که پیش از این در دانشگاه «های بوساک» با تخته هوشمند تجهیز شده بود، بنابر وصیت مرحوم ورژ پارسادانیان، از اساتيد زبان فارسی، كتب فارسی آن مرحوم به اتاق ايران اين دانشگاه اهداء شد.
تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 20 خرداد 1396