تجلیل از آقای دکتر انوری
عصر روز سه شنبه 2 خرداد 1396 نشست هشتاد و هشتم کانون مفاخر و مشاهیر ایران در فرهنگسرای ملل بوستان قیطریه برگزار شد که به بزرگداشت دکتر حسن انوری، استاد دانشگاه وعضو پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و از مولفان موسسه ی لغتنامه ی دهخدا و مولف فرهنگ بزرگ سخن اختصاص داشت . در این نشست جمعی از اساتید ادبیات و علاقمندان حضور داشتند. از جمله سخنرانان این جلسه خانم اکرم سلطانی سرپرست فنی بخش تالیف لغتنامه ی دهخدا و آقای دکتر شادروی منش عضو فرهنگستان و از اعضای فرهنگ بزرگ سخن بودند