ديدار فارسي‌آموزان الجزايري با سفير و رايزن فرهنگي ايران
دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه الجزایر با سفیر و رایزن فرهنگی ايران در الجزاير، دیدار كردند. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دانشجویان سال دوم رشته زبان و ادبیات فارسي مرکز زبان‌های خارجی دانشگاه الجزایر به همراه دهقانیان، استاد زبان فارسي اين مركز با حضور در سفارت ايران در الجزاير، با عامری، سفیر و سيد عبدالامير موسوی‌بدر، رایزن فرهنگی كشورمان دیدار كردند. .
تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 10 خرداد 1396