حضور نويسنده معاصر فرشته احمدی در موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين ‌المللي آموزش زبان فارسي
در ادامه سلسله نشست‌های نویسندگان معاصر در مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، خانم فرشته احمدی نویسنده و منتقد ادبیات معاصر ایران در تاریخ 20 مرداد 95 در مؤسسه لغت نامه دهخدا حضور یافت و در دیدار با دانشجویان غیر ایرانی در مورد آثار داستانی خود با دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخت. دانشجویان دوره‌های میانی و پیشرفته آموزش زبان فارسی در مورد سبک، شیوه‌ داستان‌پردازی، چگونگی تأثیرپذیری نویسنده، استعاره‌های موجود در متن داستان‌ها و غیره به زبان فارسی با نویسنده صحبت کردند. در این جلسه داستان کوتاه بی‌سروپا از مجموعه داستان گرمازدگی از خانم احمدی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.