اطلاعیه :

مؤسسه لغت نامه دهخدا در نظر دارد جزوات لغت نامه دهخدا که در قطع رحلی چاپ شده است را به طور رایگان در اختیار مراکز و نهادها و مؤسسات فرهنگی و آموزشی قرار دهد. به همین دلیل از مراکز ذکر شده درخواست می شود در صورت نیاز با مؤسسه تماس بگیرند تا نسبت به ارسال جزوات اقدام لازم صورت پذیرد.لازم به ذکر است به هرنهاد بیش از یکدوره داده نخواهد شد.


شماره تماس : 22717116
شماره فکس: 22711902