بازسازي و فضاسازي جديد باغ موقوفات افشار

طي بازديدي كه در روز چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 توسط رياست محترم دانشگاه تهران و جمعي از معاونين و مديران ارشد دانشگاه از موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي انجام شد، مقرر گرديد باغ موقوفات افشار بازسازي و تبديل به يكي از مجموعه‌هاي فرهنگي در كنار اين گنجينه ادبي گردد. در اين بازديد كه دكتر نيلي احمدآبادي، دكتر يزداني (معاون اداري  و مالي)،‌ دكتر رحيميان(معاون پژوهشي)، دكتر چيت ساز(مدير كل برنامه،بودجه و تحول سازماني)،‌ دكتر قاسميه(مدير كل فني وپشتيباني) و خانم دكتر مشايخي(مدير دفتر آموزش‌هاي آزاد) حضور داشتند،‌ ابتدا دكتر درزي،‌ رئيس موسسه گزارشي از وضعيت موجود ارائه كرده و سپس طرح‌هاي پژوهشي و عمراني موسسه و نيز محتواي اعطاي قرارداد نمايندگي برون مرزي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پس از جلسه حاضران بازديدي از موسسه و مركز انجام داده و درمحل بازسازي باغ موقوفات افشار حضور پيدا كردند. دكتر نيلي ضمن تاكيد بر لزوم و فوريت بازسازي از مسولين مربوطه خواستند نهايت دقت و اقدام لازم را براي فضاسازي جديد باغ، از نظر زيبايي و كاركرد مجموعه انجام دهند. براي همين منظور مقرر شد پس از مطالعات لازم و ارائه طرح اوليه توسط مشاور، عمليات اجرايي حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري آغاز گردد.