مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
استاد رسول شایسته در سال ۱۳۱۳ در شهر تبريز ديده به جهان گشود تحصيلات دانشگاهي و دكتري را در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه تهران گذراند . از سال ۱۳39 به جمع مؤلفان لغت نامه دهخدا پيوست و تأليف قسمتي از "ر"‚ "ك"‚ "م" را به عهده گرفت و هم اكنون نيز كار تأليف لغت نامۀ فارسي تحت نظارت و رهبري ايشان به انجام مي رسد و علاوه بر آن وظيفۀ آموزش و راهنمايي مؤلفان جديد را نيز بر عهده دارند.
روز شمار زندگی