مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
ایرج شهبازی دارای لیسانس فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران (1370)، فوق¬لیسانس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان از دانشگاه تهران (1378) و دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران (1386)، عضو هیئت علمی مؤسسۀ لغت¬نامۀ دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی. همکاری¬اش را با مؤسسۀ لغت¬نامۀ دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی از سال 1383 آغاز کرد. علاوه بر آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی در امر تألیف و ویراستاری لغت¬نامۀ فارسی مشارکت دارد. برخی از کارهای ایشان عبارتند از سبع هشتم، فرهنگ ادبی smsو همۀ کودکی؛ داستان¬های مثنوی معنوی، داستان رستم و اسفندیار، همچنین مقالات متعددی در مجله¬های معتبر علمی پژوهشی و ادبی به چاپ رسانده است..
روز شمار زندگی