مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دكتر سعيد نجفي اسداللهي در سال ۱۳۱۸ در بغداد به دنيا آمد و بعد از طي تحصيلات اوليه وارد دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸موفق به دريافت دكتري در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي گرديد. در سال ۱۳۴۰ به جمع مؤلفان لغت نامۀ دهخدا پيوست وتأليف قسمتي از حروف "ب"و "د" و "ع" و "م" را به عهده گرفت و هم اكنون نيز در مؤسسۀ لغت نامه مشغول به تأليف لغت نامۀ فارسي است و رياست گروه ادبيات عرب دانشگاه علامه طباطبايي را نيز به عهده دارند. دكتر نجفي اسداللهي علاوه بر تأليف لغت نامه‚ در زمينۀ دستور زبان فارسي و عربي‚فرهنگ‌هاي عربي به فارسي و فارسي به عربي نيز كار كرده اند و داراي آثار و تأليفاتي در اين زمينه‌ها هستند. برخي از تأليفات ايشان عبارتند از: دروس دارالعلوم العربيه، دستور الاخوان لغت نامۀ عربي به فارسي و بالعکس، القاموس الفريد لغت نامۀ فارسي به عربي، مقالات متعدد در مسايل مشترك بين زبان هاي عربي و فارسي. ايشان علاوه بر همكاري با مؤسسۀ لغت نامه با مؤسسات دارالعلوم العربيه و مدرسۀ عالي ترجمه همكاري داشته و دارند .دكتر نجفي پايه گذار آموزش زبان و ادبيات عرب در ايران باديدگاهي جديد با استفاده از خصوصيات مشترك دو زبان عربي و فارسي هستند.
روز شمار زندگی