مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
مهری جلیلی جلال ، دارای درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان ادبیات فارسی و دبیر دبیرستان¬های تهران، از سال 1381 به طور پاره¬وقت در استخراج لغات از متون تفسیری و نمونه¬خوانی و ویراستاری و تألیف با مؤسسۀ لغت-نامۀ دهخدا همکاری دارد. هم¬اکنون تألیف قسمتی از حرف «ب» بر عهدۀ او است.
روز شمار زندگی