مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
محمد پروین گنابادی در 1282 شمسی در گناباد متولد شد پس از آنکه دورۀ مکتب خانه را در زادگاه به پایان رساند، در پانزده-سالگی برای تکمیل معلومات به مشهد رفت و طلبگی پیشه کرد تخلص او در شعر پروین بود که بعدها جزئی از نامش شد. در 1322 رئیس دانشسرای دختران شد و در همان سال به نمایندگی مردم سبزوار به مجلس شورای ملی راه یافت. در اوایل 1328 با معرفی محمد تقی مدرس رضوی به جمع همکاران دهخدا در تألیف لغت نامه پیوست و تمام حرف «ذال» و قسمتی از حرف «ط» و «ی» را تألیف نمود و به تراجم احوال و استخراج لغات از کتب مهم عربی و فارسی همت گماشت.. در دوره ای که علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بود تصحیح کتاب های علمی دانشگاهی به وی واگذار گردید. در 1355 دانشگاه تهران به وی دکترای افتخاری داد. او ادیبی فروتن و سخت کوش و معتقد به کار بود. وی علاوه بر مشارکت در تألیف لغتنامه و مشارکت با علی اصغر حکمت در چهار جلد کشف الاسرار، درتدوین دایرة المعارف فارسی و فرهنگ تاریخی زبان فارسی نیز همکاری داشت. از او چند اثر پژوهشی در املا و انشا و دستور زبان فارسی و نیز مقالات بسیاری در مطبوعات به جای مانده است. مقاله هایش در 1356 به چاپ رسید.
روز شمار زندگی