مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دكتر حسن احمدي گيوي در اول بهمن سال ۱۳۰۶ در شهر گيوی خلخال ديده بر جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را در همان جا به پايان رساند و با مدرك ششم ابتدايي به سمت آموزگاري همان جا استخدام شد. پس از رفتن به تبريز ضمن تدريس به تحصيل پرداخت و موفق به اتمام تحصيلات ليسانس زبان و ادبيات فارسي گرديد در مهر ماه ۱۳۳۹ به تهران منتقل شد ودر آنجا ضمن ادامۀ تدريس در دورۀ فوق ليسانس رشتۀ فلسفه و علوم تربيتي و در سال۱۳۴۰ در دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران پذيرفته شد و تحصيل در دورۀ دكتري و فوق ليسانس را هم_زمان ادامه داد. در سال ۱۳۴۲ به دريافت درجۀ فوق ليسانس و در سال ۱۳۴۴ به درجۀ دكتري نايل آمد. دكتر احمدي گيوي از همان نخستين ماه هاي تحصيل دورۀ دكتري با معرفی استاد فقيد دكتر محمد معين به جمع مؤلفان لغت نامه پيوست كه تأليف قسمتي از حروف "الف"‚ "د"‚ "ر"‚"ش"‚ "ف"‚ "م"‚ "ي" در ۲۲ جزوه به عهدۀ ايشان گذاشته شد . هم اكنون نيز در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا در تأليف لغت نامۀ فارسي مشاركت دارند. .برخي آثار و تأليفات ايشان به این شرح است:ادب و نگارش ۸ جلد، آيين پژوهش و مرجع شناسي، از فن نگارش تا هنر نويسندگي، گزينۀ اشعار بهار، گزينۀ آثار علامه دهخدا، گزيدۀ نظم و نثر دهخدا، ستايشگر ميهن و آزادي، دستور زبان فارسي ۱ و ۲ با همكاري دكتر حسن انوري، دستور تاريخي فعل در دو جلد. و آثار دیگر.
روز شمار زندگی