مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دکتر خسرو فرشیدورد در سال 1308 در ملایر متولد شد. تحصیلات خود را تا کلاس دهم در زادگاهش گذراند و از دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفت، در سال 1342 با راهنمایی دکتر معین به دریافت درجه دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نایل آمد. از سال 1343 در دانشگاه اصفهان تدریس کرد و از سال 1347 تا هنگام بازنشستگی استاد دانشگاه تهران بود. وی به زبانهای عربی و فرانسه تسلط داشت و با زبانهای انگلیسی، پهلوی، اوستا و برخی زبانهای کهن مانند زبان های فارسی باستان آشنایی داشت. تخصص اصلی او دستور زبان و نگارش فارسی بود و در نقد ادبی و سبک شناسی نیز صاحب نظر بود. در سالهای 1345 – 1340 عضو گروه پژوهشی لغت نامۀ دهخدا بود و تنظیم و تدوین بخش اول حرف «و» را انجام داد.
آثار او:
- جمله و تحول آن در زبان فارسی
- دستور مختصر تاریخی زبان فارسی
- دستور مفصل امروز بر پایه زبان شناسی جدید
- دستوری برای واژه سازی: ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی، ترکیب و تحول آن در زبان فارسی
- تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون
- آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر و مقایسه آن با قواعد دستوری عربی در فارسی
- مسئله درست و غلط نگارش و پژوهش در زبان فارسی
- فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی
- املا، نشانه گذاری، ویرایش
- پیرامون ترجمه (مجموعه مقالات)
- گفتارهایی دربارۀ دستور زبان فارسی
- و مقالات متعدد در حوزۀ دستور زبان فارسی
دکتر فرشیدورد روز چهارشنبه 9 دی 1388 در تهران درگذشت.
روز شمار زندگی