مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
محمد ابراهیم باستانی پاریزی پژوهشگر، تاریخ دان در سوم دی ماه 1304 در پاریز کرمان متولد شد. در سال 1326 وارد دانشگاه تهران شد و در رشتۀ تاریخ ادامۀ تحصیل داد. در 1337 در آزمون دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شد. از سال 1338 تا 1348به هیأت مؤلفان لغت نامۀ دهخدا پیوست و تدوین بخشی از حرف «ب» را بر عهده گرفت او عضو هیأت مقابله نیز بود.
آثار:
پیغمبر دزدان، مجموعۀ (سبعه ثمانیه) خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت-سر، کوچۀ هفت پیج، زیر این هفت آسمان، سنگ هفت قلم، هشت الهفت . سلجوقیان و غز در کرمان، از پاریز تا پاریس، از سیر تا پیاز، گرگ پالان دیده، فرمانفرمای عالم ... همچنین تصحیح متون قدیم تاریخی و مجموعۀ مقالات در زمینۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
وی در پنجم فروردین 1393 در تهران درگذشت.
روز شمار زندگی