مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دكتر حسن انوري در سال ۱۳۱۲ در شهرستان تكاب زاده شد. بعد از اتمام تحصيلات مقدماتي در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تبريز پذيرفته شد و در سال۱۳۲۰ از آنجا فارغ التحصيل گرديد و دورۀ فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران را در سال ۱۳۴۰ به پايان رساند. در سال ۱۳۵۰ به دريافت دكتري در رشتۀ ادبيات فارسي از همان دانشگاه نايل آمد. در سال ۱۳۴۰ به جمع مؤلفان لغت نامۀ دهخدا پيوست و تأليف قسمت هايي از حرف هاي"الف"‚ "ب"‚ "ر"‚ "ك"‚ "م"‚ "ي" را به عهده گرفت. پس از اتمام تأليف لغت نامۀ دهخدا درتأليف لغت نامۀ فارسي نيز مشاركت جست. دكتر انوري علاوه بر كار تأليف به تدريس در مراكز علمي و دانشگاه ها نيز مشغول بوده اند و در تأليف كتاب هاي درسي هم مشاركت داشته اند. ايشان چندین مقاله در زمينه هاي گوناگون به چاپ رسانده اند. تهيه و تأليف مجموعه های فرهنگ های سخن نیز از کارهای ایشان است.
روز شمار زندگی