آزمایشگاه زبان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
آزمايشگاه مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در طبقۀ همكف ساختمان موسسۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي، ضلع شمالي جنب بخش مؤلفان، قرار دارد. اين آزمايشگاه داراي دستگاه پيشرفتۀ مركزي و ۲۰ كابين براي استفادۀ همين تعداد زبان آموز است. از ابتداي سال ۱۳۹۰ قابليت‌هاي دستگاه رايانه به دستگاه مركزي اضافه شد تا علاوه بر داشتن يك نمايشگر روميزي جهت ديد مدرسان، از كاربردهاي مختلف رايانه‌اي نيز بتوان در آزمايشگاه استفاده كرد. همچنين از زمان مذكور فعاليت‌هاي مستمر آزمايشگاه زبان براي دوره‌هاي فشردۀ صبح و دوره‌هاي بلند مدت بعد از ظهر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، به دليل افزايش حجم فعاليت‌ها، كلاس‌هاي درس مركز مجهز به نمايشگر بزرگ ديواري شدند. از اهداف آزمايشگاه زبان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 • تدريس منايع درسي خاص آزمايشگاه زبان در ارتباط با مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • تمرين با فيلم‌هاي آموزشي، مستند و سينمايي براي تقويت مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • آموزش تازه‌ترين واژه‌ها و اصطلاح‌ها با استفاده از تازه‌ترين فيلم‌هاي آموزشي و سينمايي


 • برنامه و ساعات کار آزمایشگاه زبان

  دوره کوتاه مدت - صبح ها - 1396
  روز مدرس ساعت مدرس ساعت
  شنبه   10 الی 9:15   12 الی 10:45
  یکشنبه   10 الی 9:15

  سرکار خانم مريم خليل خانه
  پيشرفته ۲

  12 الی 10:45
  دوشنبه   10 الی 9:15 سرکار خانم پونه سیف الهی میانی3 12 الی 10:45
  سه شنبه

  سرکار خانم رؤيا معصومي میانی 1

  10 الی 9:15 سرکار خانم سارا ملکشاهی
  مقدماتی 3
  12 الی 10:45
  چهارشنبه

  سرکارخانم دكترتينا ميرمطهري

  مقدماتي ۳

  10 الی 9:15

  سرکار خانم فاطمه مهديان

  پيشرفته ۱

  12 الی 10:45


  دوره بلند مدت - عصرها - 1396
  روز مدرس ساعت مدرس ساعت
  شنبه   14:15 الی 13   16 الی 14:45
  دوشنبه   14:15 الی 13 سرکارخانم مهرنوش طاهرخاني پیشرفته 16 الی 14:45
  چهارشنبه سرکارخانم مهرنوش طاهرخاني پیشرفته 14:15 الی 13 سرکار خانم اعظم رستمی مياني 1 16 الی 14:45