آزمایشگاه زبان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
آزمايشگاه مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در طبقۀ همكف ساختمان موسسۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي، ضلع شمالي جنب بخش مؤلفان، قرار دارد. اين آزمايشگاه داراي دستگاه پيشرفتۀ مركزي و ۲۰ كابين براي استفادۀ همين تعداد زبان آموز است. از ابتداي سال ۱۳۹۰ قابليت‌هاي دستگاه رايانه به دستگاه مركزي اضافه شد تا علاوه بر داشتن يك نمايشگر روميزي جهت ديد مدرسان، از كاربردهاي مختلف رايانه‌اي نيز بتوان در آزمايشگاه استفاده كرد. همچنين از زمان مذكور فعاليت‌هاي مستمر آزمايشگاه زبان براي دوره‌هاي فشردۀ صبح و دوره‌هاي بلند مدت بعد از ظهر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، به دليل افزايش حجم فعاليت‌ها، كلاس‌هاي درس مركز مجهز به نمايشگر بزرگ ديواري شدند. از اهداف آزمايشگاه زبان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 • تدريس منايع درسي خاص آزمايشگاه زبان در ارتباط با مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • تمرين با فيلم‌هاي آموزشي، مستند و سينمايي براي تقويت مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • آموزش تازه‌ترين واژه‌ها و اصطلاح‌ها با استفاده از تازه‌ترين فيلم‌هاي آموزشي و سينمايي


 • برنامه و ساعات کار آزمایشگاه زبان

  دوره کوتاه مدت - صبح ها - 1396
  روز مدرس ساعت مدرس ساعت
  شنبه   10:15 الی 9   12 الی 10:45
  یکشنبه   10:15 الی 9 خانم مريم خليل خانه پيشرفته ۲ 12 الی 10:45
  دوشنبه آقاي كاميار عابدی مياني 2 10:15 الی 9 خانم پونه سیف الهی مقدماتی 3 12 الی 10:45
  سه شنبه   10:15 الی 9 خانم سارا ملکشاهی میانی 2 12 الی 10:45
  چهارشنبه خانم فاطمه مهديان پيشرفته۱ 10:15 الی 9 خانم دكتر فرنوش طاهرلو مقدماتي ۳ 12 الی 10:45


  دوره بلند مدت - عصرها - 1396
  روز مدرس ساعت مدرس ساعت
  شنبه   16:15 الی 15   17:45 الی 16:30
  دوشنبه   16:15 الی 15   17:45 الی 16:30
  چهارشنبه خانم مهرنوش طاهرخاني پیشرفته 16:15 الی 15 خانم اعظم رستمی مياني 1 17:45 الی 16:30