شرایط پذیرش و پیش ثبت نام برای گروه E : که شامل اتباع ترکیه و سوریه می شود.
کافی است حداکثر دو ماه پیش از شروع ترم مدارک خود را از طریق سامانۀ نام نویسی به شرح زیر ارسال نمایند:

در صورت دریافت پاسخ مثبت از طرف کمیتۀ پذیرش، شما می توانید تا سقف سه ماه، تنها با مهر ورود در پاسپورتتان، در این موسسه تحصیل کنید . در صورتی که بخواهید حتی یک روز، بیش از سه ماه در این موسسه ادامۀ تحصیل بدهید، می بایست نه تنها منتظر پاسخ مثبت کمیتۀ پذیرش بمانید، بلکه منتظر باشید این موسسه برای شما شماره روادید دانشجویی نیز بگیرد.
در این شرایط، مدارک شما پس از دریافت پاسخ مثبت از طرف کمیتۀ پذیرش به وزارت امور خارجه فرستاده می شود. پس از دو هفته وزارتخانۀ مذکور شماره مجوز صدور روادید دانشجویی را به سفارت ایران در کشور محل اقامتتان و نیز به این مؤسسه اعلام می دارد. شما می توانید پس از دریافت شمارۀ هفت رقمی مجوز صدور روادید از طریق ایمیل مرکز به سفارت/ کنسولگری ایران در ترکیه/ سوریه و یا محل اقامت خود مراجعه کرده و روادید خود را دریافت نمایید .
نکتۀ مهم

حروف بزرگ

Ç

Ğ

İ

Ö

Ş

Ü

حروف کوچک

ç

ğ

ı

ö

ş

ü