شرایط پذیرش و پیش ثبت نام برای گروه B که شامل ایرانیان و تبعه های ایرانی می شود،
کافی است حداکثر یک هفته پیش از شروع ترم مدارک خود را از طریق سامانۀ نام نویسی به شرح زیر ارسال نمایند:

  1. تصویر صفحۀ اطلاعات شخصی گذرنامۀ ایرانی (عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 100 کیلو بایت)
  2. تصویر صفحۀ شناسنامه (عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 100 کیلو بایت)
  3. عکس پرسنلی (عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 50 کیلو بایت)

نکته مهم