شرایط پذیرش و پیش ثبت نام برای گروه A : دانشجویان غیر ایرانی مقیم خارج از کشور که برای دریافت روادید دانشجویی به کمک این مرکز نیاز دارند.
مدارک این گروه می بایست سه ماه پیش از شروع ترم از طریق سامانۀ نام نویسی به شرح زیر، به کمیتۀ پذیرش ارائه شود.
مدارک مورد نیاز :

  1. فرم ثبت نام (به انگلیسی)
  2. فرم درخواست روادید (به انگلیسی)
  3. تصویر صفحۀ اطلاعات شخصی گذرنامه (عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 100 کیلو بایت)
  4. رزومه و اطلاعات فردی شامل : سابقه ی تحصیلی، تجربیات کاری، فعالیت های جانبی، نشانی ایمیل، نشانی منزل و تلفن(عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 100 کیلو بایت)
  5. ترجمه رسمی مدرک دیپلم یا مدرک فارغ التحیلی دانشگاه و یا نامۀ اشتغال به تحصیل که به تایید سفارت ایران رسیده باشد ( با فورمت JPEG)
  6. عکس پرسنلی (عکس با فورمت JPEG - ظرفیت 50 کیلو بایت)

توجه:

  1. شمارۀ چهار رقمی ثبت نام خود را به ایمیل icps@ut.ac.ir  ارسال نمایید.
  2. مدارک دریافتی می بایست کامل باشد، در غیر اینصورت درخواست متقاضی، ناقص قلمداد می شود و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.


در صورت دریافت پاسخ مثبت از طرف کمیتۀ پذیرش، مدارک دانشجویان به وزارت امور خارجه فرستاده می شود. پس از دو هفته وزارتخانۀ مذکور شماره مجوز صدور روادید دانشجویی را به سفارت ایران در کشور محل اقامت دانشجو و نیز به این مؤسسه اعلام می دارد. متقاضی می تواند پس از دریافت شمارۀ هفت رقمی مجوز صدور روادید از طریق ایمیل مرکز به سفارت/ کنسولگری ایران در کشور محل اقامت مراجعه کرده و روادید خود را دریافت نماید .

نکات بسیار مهم