خانم ها و آقایان
قیمت به ریال و ماهانه سوییت
5,000,000 اتاق تک نفره
3,500,000 اتاق دونفره
خیابان 16 آذر
آقایان
3,500,000 اتاق چهارنفره
امیر آباد شمالی . روبروی خیابان 15. اداره کل خوابگاهها- ساختمان 19