خانمها
سوییت قیمت به ریال و ماهانه
اتاق تک نفره 9,000,000
اتاق دونفره 6,000,000
خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت شرقی شماره 20


  • هزینه های خوابگاه ممکن است بدون اطلاع قبلی افزایش یابد .
  • هیچ تضمینی در مورد اسکان زبان آموزان در خوابگاهها و یا اتاقهای مورد میل ایشان وجود ندارد .