در پرتو توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاران خارجی در ایران، مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی موسسه لغتنامۀ دهخدا، در نظر دارد دوره های آموزش زبان فارسی برای مقاصد خاص را به سرمایه گذاران خارجی، تجار، دیپلمات ها و مقامات سیاسی سفارتخانه ها در ایران ارائه دهد. این کلاس ها با بیش از هفت زبان آموز تشکیل خواهد شد و به ایشان در پایان دوره، گواهی فارغ التحصیلی ارائه می گردد. کلاس ها در طول سال برگزار خواهد شد و شروع اولین دورۀ آن 4 مهر 94 می باشد. سه ماه آموزش شامل چهار مهارت زبانی خواندن، نوشتن، شنیداری و مکالمه است. شماره تماس : 22717120-22716833